No hay normas al respecto.No hi ha normes al respecte.